Logo Karo-Śrem Obróbka skrawaniem metalu Rok założenia 1981

61 281 94 11

biuro@karo-srem.pl

O firmie

O firmie

cert-4

Kontakt

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KARO" s.c.
Roman, Danuta, Paweł Kaczmarek
ul. Przemysłowa 38, 63-100 Śrem
tel./fax + 48 (61) 281 94 11
 

Czytaj więcej »

Zapytania Ofertowe Archiwum

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KARO" S.C. Roman, Danuta, Paweł Kaczmarek, z siedzibą w Śremie, ul. Przemysłowa 38, 63-100 Śrem w związku z zakończonym postępowaniem w sprawie zakupu, transportu, montażu i uruchomienia obrabiarki sterowanej numerycznie realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5, Poddziałanie 1.5.2. „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”, Tytuł Projektu: „Zakup obrabiarki sterowanej numerycznie dla podniesienia konkurencyjności PW KARO S.C., która umożliwi obsługę przemysłu lotniczego” uprzejmie informuje, iż w dniu 21 czerwca 2016 r. zakończyło się postępowanie ofertowe, które zostało rozstrzygnięte w dniu 24 czerwca 2016 r.
 
W wyniku prowadzonego postępowania wpłynęły 4 oferty, w tym 2 spełniające wymagania formalne, które poddane było dalszej ocenie merytorycznej – punktowej.
 
Najwyższą ilość punktów uzyskał przedsiębiorca: DMG MORI Polska Sp.zo.o., ul. Fabryczna 7, 63-300 Pleszew, proponujący obrabiarkę NLX2500|700 w ofercie z dnia 14.06.2016 r., z którym zostanie podpisana umowa na zakup, transport, montaż i uruchomienie obrabiarki sterowanej numerycznie.
 
 
Pozostałym oferentom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie.

Zakup, transport, montaż i uruchomienie obrabiarki sterowanej numerycznie
Data publikacji: 07.06.2016

Załączniki: